Uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter

MÅL: Den specifika användningen av uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter ska minska med minst 15 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Med kommunala fastigheter menas fastigheter som kommunen äger, till exempel skolor, förskolor, gymnasium, kontor och allmännyttans bostäder.

Målet gäller användning av uppvärmningsenergi totalt inom Fastighetskontorets och Bostads AB Mimers bestånd.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Arbetet med att effektivisera uppvärmningsenergin fortsätter under hela Energiplanentiden det vill säga fram till och med år 2015. Ett antal åtgärder ska påbörjas eller pågår och detta leder till ytterligare energieffektivisering av uppvärmningsenergin.