Uppvärmningsenergi i kommunägda bostäder

Nyckeltalet visar kommunala bostadsbolaget Mimers uppvärmningsenergi för värme- och varmvatten.

Energianvändning för uppvärmning i kommunägda bostäder

Datakälla: Bostads AB Mimer

Kommentar

Under 2018 har Bostads AB Mimer fortsatt med arbetet att installera effektivare utrustning för värmeåtervinning i befintliga ventilationsaggregat. Mimer gör även effektiviseringsarbeten i samband med ROT-renoveringar och jobbar kontinuerligt med injusteringar av byggnadernas värmesystem. Genom att använda ny teknik uppnås både minskad energianvändning och förbättrad komfort.
Utöver målet i Energiplanen är Bostads AB Mimer även anslutna till ett högre mål genom SABO:s Klimatinitiativ.

Kontakt