Företag och verksamheter

Miljösektorn i Västerås växer och omsättningen hos miljöföretagen har ökat med 46 procent sedan 2003.

Allt fler företag och organisationer arbetar för att utveckla sitt miljöarbete. Många företag arbetar strukturerat och är certifierade enligt någon av de miljöledningsstandarder som finns.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Delmål

Målet har delvis uppnåttsMiljöledningssystem och diplomering

Delmål TEMA.8.1

Företag med certifierat miljöledningssystem

Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Miljöföretag i Västerås

Delmål TEMA.8.2

Miljöföretagens utveckling i Västerås

Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend
Kontakt