HCFC

Mål: Användningen av HCFC ska upphöra helt år 2020.

CFC (klorfluorkarboner) och HCFC (klorfluorkolväten) kallas ofta för freoner. De med­verkar till uttunningen av ozonskiktet. Det har gjorts en internationell överenskommelse, Montreal-protokollet, om att användningen ska upphöra.

Totalt installerad mängd HCFC i kg.

Datakälla: Årlig köldmedierapporter

Kommentar

Diagrammet illustrerar total mängd installerad HCFC i kg på alla anläggningar som lämnar köldmedierapport.

Det sker successivt en övergång från HCFC till HFC och många företag väljer att konvertera istället för att fylla på med HCFC.

Mellan åren 2012 och 2013 har läckage av köldmedia minskat. Vilket innebär att mindre mängd köldmedia har behövt fyllas på befintliga aggregat.

Målet uppfyllt 2015.

Ansvarig organisation