Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förorenade områden inom riskklass 1

MÅL: Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljö är åtgärdade år 2025

Syftet med målet är att undersöka och vid behov åtgärda de områden som innebär akuta risker vid direktexponering och sådana förorenade områden som idag, eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden.

Västerås stad har åtgärdat följande riskklass 1 område:

  • Västerås Gasverk 2 har sanerats under 2010.
  • Telveverket saneras 2017-19.

I Västerås finns följande områden som räknas till riskklass 1 och som inte är Västerås stad ansvar. Områdena är undersökta och delvis åtgärdade:

  • Samligsobjektet Västerås Oljelagringsområde (saneras 2018-19)
  • Fd AB Ivar Thulin
  • Östra Verken
  • F d Strömsholms Impregneringsanläggning
  • Samlingsobjektet Kopparlunden
    För ovanstående objekt drivs arbetet av tillsynsmyndigheterna.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Gasverkstomten är sanerad.

Telveverken saneras i samband med utbyggnad av Öster Mälarstrand 2017-19.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24
Delmål TEMA.9.1