Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förorenade områden inom riskklass 2

MÅL: Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025

I Västerås finns 79 objekt som bedömts ha riskklass 2.

Som exempel finns 6 kemtvättar, 13 handelsträdgårdar och 7 tungmetallgjuterier.

Västerås ansvarar för följande:

 • Lögarängen saneras i takt med utveckling av område, sanering har skett i samband med byggande av nya badet.

 • Nedlagda deponier
  Inventeringarna av deponierna görs enligt Naturvårdsver¬kets metod för inventering av förorenade områden (MIFO). Utifrån resultatet kan vi konstatera att i Västerås har vi fortfarande 5 prioriterade deponier som är i behov av kompletteringar. Tre av dem är kommunala och två privatägda (Tibble och Skälby). Kompletteringar i form av ytterligare undersökningar för Alvesta 7:1, Lunda tippen och Lötbo tippen pågår.

 • Brandövningsplats Eldorado PFOAS
  Brandövningsplats Eldorado, Ledningstråden 2, används den inte längre. MBR aldrig haft någon verksamhet där utan att den bedrevs av Räddningstjänsten innan kommunförbundet bildades. Räddningstjänsten, alltså Västerås stad, var verksamhetsutövare och staden är då rimligen ansvarig för undersökning av fastigheten.
  Området bevakas med hjälp av årliga undersökningar för att kontrollera eventuell spridning.

 • Brandövningsplats Fågelbacken
  Brandövningsplatsen Fågelbacken används av Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och är i behöv av undersökning för att bestämma om området är påverkad av PFOS. Det är MBR som finansierar undersökningen.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17
Delmål TEMA.9.2