Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Utreda föroreningssituationen på Hamre Gård

Kontrollera spridning av ämnena trikloretylen och vinylklorid i mark och grundvatten på Hamre Gård. Undersökningen är avslutad.

Resultat

Västerås stad har genomfört kompletterande utredningar för att kartlägga utbredningen av både tri- och dieselföroreningar. Halterna av klorerade lösningsmedel är låga och för den nuvarande markanvändningen föranleds inga åtgärder.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2011-04-12
Åtgärd TEMA.9.2.2