Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Utreda och sanera Lögarängen

Flera områden inom Lögarängen har undersökts. Undersökningarna har gjort att flera delar av Lögarängsområdet har friklassats. Område H har sanerats.

Resultat

Eftersom förhöjda halter av framförallt metaller har påträffats i princip i hela området har en förenklad miljö- och säkerhetsplan upprättats som skall följas vid alla gräv- och schaktarbeten inom området. Detta betyder att ytterligare åtgärder kan behövas under de närmaste åren.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2013-04-09
Åtgärd TEMA.9.2.1