Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Kemikalier i varor och produkter

MÅL: Förekomsten av miljö- och hälsoskadliga ämnen i stadens verksamheter ska minska, för att undvika exponering för medborgare och miljö.

Användningen av kemikalier är starkt kopplad till människors vardag. Tusentals skadliga ämnen har registrerats i vardagliga varor såsom mat, datorer, kläder och leksaker.

Spridningen av skadliga ämnen orsakar risker för människor och miljön, samtidigt som vi vet väldigt lite om hur de påverkar oss.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17
Delmål TEMA.9.6