Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Inventerade förskolor

Eftersom barn växer och utvecklas är de extra känsliga för exponering av skadliga ämnen. Förskolan är en stor del i barns vardagliga miljö, det är därför viktigt att inomhusmiljön på förskolan är bra och att barnen inte utsätts för onödiga hälsorisker. Byggprodukter och varor, såsom leksaker och möbler, som används i förskolan påverkar vilka kemiska ämnen som finns i barnens omgivning.

Målet är att inventera alla stadens befintliga förskolor avseende inredning och utrustning i den dagliga verksamheten, med målet giftfri förskola.

2018 hade alla enheter (144 st) inventerats varpå arbetet avslutades.

Antal förskolor som har inventerats

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17
Indikator TEMA.9.6.1