Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Radon

Västeråsaren ska kunna leva i en säker och hälsosam bebyggelsemiljö med frisk luft, ljudnivåer och radonhalter under nationella riktvärden och strålningsnivåer som inte är skadliga

Radon är en radioaktiv gas som bara kan konstateras genom mätning eftersom den är osynlig och luktlös. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en allvarlig hälsorisk. Denna effekt förstärks ytterligare vid kombination med tobaksrökning.

Nationella målen är:
År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att:

  • radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft, och att

  • radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25
Delmål TEMA.9.5