Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Radon i förskolor och skolor

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Enligt nationella miljömål ska radonhalten i alla skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m³ luft år 2010.

Antal radonmätta förskolor och skolor i Västerås.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
218 stycken (2016).
Utgångsvärde:
153 stycken (2007).
Målvärde:
236 stycken (2010).

Kommentar

Ett fåtal av uppmätta skolor/förskolor har haft förhöjda radonvärden. Åtgärder har vidtagits eller pågår.

Det nationella målet uppnåddes 2010. Årligen tillkommer, omorganiseras och avvecklas verksamheter, vilket påverkar nyckeltalet.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25
Indikator TEMA.9.5.1