Stadens eget miljöarbete

Västerås stad är en stor organisation med många olika verksamheter. Vi arbetar därför för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi styr miljöarbetet genom Miljöprogrammet och olika handlingsplaner som till exempel energiplanen och natur- och kulturvårdsplanen.

Här redovisas utvecklingen för det arbete som pågår inom Västerås stad som organisation.

Delmål

Målet har inte uppnåttsGrön flagg och skola för hållbar utveckling

Delmål TEMA.10.2

MÅL: Öka andelen av Västerås stads skolor och förskolor som är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har delvis uppnåttsEkologiska livsmedel

Delmål TEMA.10.3

I Strategiska planen ska kostnaden för ekologiska livsmedel jämfört med den totala livsmedelskostnaden öka till 50% år 2015. För år 2013 var delmålet 40%.
I stadens Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel (beslutad 2013) har målet omarbetats.
50% ekologiska livsmedel år 2015 ska ses som ett delmål då målet för avrop av livsmedel och måltider är 100% ekologiska och närproducerade/klimatsmart transporterade råvaror. Extra fokusområde är de animaliska produkterna.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet ser ut att uppnåsEnergianvändning i stadens verksamheter

Delmål TEMA.10.6

MÅL: Energianvändningen i stadens verksamheter ska minska

Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend
Kontakt