Ekologiska livsmedel

I Strategiska planen ska kostnaden för ekologiska livsmedel jämfört med den totala livsmedelskostnaden öka till 50% år 2015. För år 2013 var delmålet 40%.
I stadens Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel (beslutad 2013) har målet omarbetats.
50% ekologiska livsmedel år 2015 ska ses som ett delmål då målet för avrop av livsmedel och måltider är 100% ekologiska och närproducerade/klimatsmart transporterade råvaror. Extra fokusområde är de animaliska produkterna.

Västerås stad ställer genom den nya riktlnjen krav på upphandling av livsmedel, på måltidsentreprenader samt den del av driftsentreprenader som avser måltider och vid alla avrop på upphandlade avtal att andelen ekologiska livsmedel ständigt ska öka.

Med ekologisk produktion menas livsmedel som producerats enligt EU:s förordning om ekologiska livsmedel. Certifiering är ett krav. EU:s länder kan ha olika loggor. I Sverige finns KRAV som särskilt när det gäller djurskydd har skarpare regler.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Indikatorer

Inköp av ekologiska livsmedel

Indikator TEMA.10.3.1

Andel av totala inköpskostnaden för livsmedel som avser ekologiska livsmedel

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2002
Senaste värdet: 48,7 %2018
Kontakt