Energianvändning i stadens verksamheter

MÅL: Energianvändningen i stadens verksamheter ska minska

Det som redovisas här nedan är samma nyckeltal som redovisas för delområdena 2.3, 2.4 och 2.7 under Energi.

Med kommunägda fastigheter menas fastigheter som kommunen äger, till exempel skolor, förskolor, gymnasium, kontor och allmännyttans bostäder. Även gatubelysningen hör hit.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Indikatorer

Elanvändning i kommunägda lokaler

Indikator TEMA.10.6.1

Uppmätt el i lokaler som ägs av Västerås stad.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 52,6 kWh/m²2016

Elanvändning i kommunägda bostäder

Indikator TEMA.10.6.2

Uppmätt fastighetsel i bostäder som ägs av Bostads AB Mimer.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 15,4 kWh/m²2017

Uppvärmningsenergi i kommunägda lokaler

Indikator TEMA.10.6.3

Energianvändning för uppvärmning i kommunägda lokaler.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 108 kWh/m²2016

Uppvärmningsenergi i kommunägda bostäder

Indikator TEMA.10.6.4

Energianvändning för uppvärmning i kommunägda bostäder

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 140 kWh/m²2017

Konverterade kommunägda fastigheter

Indikator TEMA.10.6.5

Antal konverterade kommunägda fastigheter till respektive förnybart alternativ

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 54 stycken2011