Transporter

Utsläpp av koldioxid från transportsektorn ska minska.

Vårt transportsystem ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. I Västerås står transporterna för omkring en femtedel av de totala koldioxidutsläppen. Transportsektorn är den enda sektorn idag där utsläppen ökar. Transportsektorn är också den sektor där det är svårast att hitta alternativ till fossila bränslen.

Inom Västerås stad arbetar vi på många plan för att öka hållbarheten i transportsystemet. Detta är särskilt viktigt eftersom staden växer för varje år. Framtiden kommer förhoppningsvis att innebära att näringsliv, inpendling och inflyttning ökar i omfattning. En stad i tillväxt kräver ett transportsystem som är flexibelt och framtidssäkrat. I Västerås stads Trafikplan slås fast att det övergripande målet för trafiken är att bibehålla biltrafiken på dagens nivå samtidigt som kommunens befolkningen ökar.

I Västeråsbarometern kan vi följa arbetet genom årliga rapporter om bl a fordonsbestånd, bränsleförbrukning och trafikräkningar.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Delmål

Målet ser ut att uppnåsMiljöfordon

Delmål TEMA.3.1

Andelen miljöfordon i Västerås ska öka

Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend

Målet blir svårt att nåBilinnehav och körsträckor

Delmål TEMA.3.2

Bilinnehavet ligger på en stabil och hög nivå.

Trend:  0 av 4 indikatorer har en positiv trend

Osäkert om målet kan uppnåsBränslen

Delmål TEMA.3.3

Bensinförbrukningen minskar medan andelarna förnybara bränslen och diesel ökar.

Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Målet blir svårt att nåTrafikmätningar

Delmål TEMA.3.4

Cykeltrafiken ska öka.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Kontakt