Bilinnehav

Statistiken kommer från Transportstyrelsens fordonsregister och avser samtliga personbilar i trafik vid slutet av året.

Bilinnehav per tusen invånare

Västerås
Länet
Riket
Datakälla: Trafikanalys, "Fordon i län och kommuner" RSK2

Kommentar

Bilinnehavet har ökat såväl i riket som i länet och kommunen under den senaste 35 årsperioden.
Sedan år 2006 har bilinnehavet legat på en stabil nivå både i riket, länet och kommunen. Det ses för de senare åren återigen en liten ökning.

Bilinnehavet i Västerås är mindre än i både Västmanlands län och riket, vilket är väntat med tanke på en stads täta bebyggelse och tillgång till kollektivtrafik i jämförelse med glesbygd.

Kontakt