Körsträckor

Körsträckan per invånare baseras på uppgifter från mätarställningar vid den årliga kontrollbesiktningen. Statistiken kommer från Transportstyrelsens fordonsregister.

Genomsnittlig körsträcka per invånare

Västerås
Länet
Riket
Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

Kommentar

Den genomsnittliga körsträckan per invånare och år har ökat sedan mätningarna startade 1998. Under åren 2004-2005 syns en tillfällig utplaning i kurvan, därefter tog ökningen fart igen. 2011-2017 har samtliga körsträckor minskat något för att sedan öka igen under senaste åren.

Den genomsnittliga körsträckan per invånare är mindre i Västerås än i både länet och riket som helhet.

Kontakt