Tunga/starka bilar

Med en tung/stark bil avses en personbil som väger över 1 500 kg och samtidigt har en motorstyrka på mer än 115 kW (156 hk).

Statistiken visar hur stor andel som är tunga/starka bilar av samtliga personbilar i trafik registrerade i Västerås.

Andel tunga/starka bilar bland personbilar i trafik

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

Kommentar

Andelen tunga/starka bilar har ökat kraftigt under 2000-talet.

Trenden är liknande för Västmanlands län och riket som helhet.

Tunga/starka bilar förbrukar i allmänhet mer bränsle än mindre bilar. Detta leder till större utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Andelen tunga/starka bilar bör alltså minska för att minska dess stora miljöpåverkan.