Bränslen

Bensinförbrukningen minskar medan andelarna förnybara bränslen och diesel ökar.

Över en tredjedel av de nya bilarna som säljs i Västerås är miljöbilar. Men fortfarande drivs majoriteten av fordonen i kommunen med fossila bränslen vilket avspeglar sig i bränslestatistiken. Andelen förnybara bränslen bör öka för varje år för att arbeta mot visionen om ett fossilbränslefritt Sverige år 2030.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Bensinleveranser

Indikator TEMA.3.3.2

Årlig leverans av bensin till Västerås.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet: 56100 m³2013

Dieselleveranser

Indikator TEMA.3.3.3

Årlig leverans av diesel till Västerås.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2001
Senaste värdet: 90300 m³2013

Leveranser av E85

Indikator TEMA.3.3.4

Andel etanol E85 av den totala årliga leveransen fordonsbränslen till Västerås.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2008
Senaste värdet: 2,1 %2013
Kontakt