Miljöfordon

Andelen miljöfordon i Västerås ska öka

Som miljöfordon räknas bilar som drivs med biogas, el eller etanol, samt bilar som drivs med fossila drivmedel och omfattas av miljöbilsdefinitionen.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Indikatorer

Andel sålda bilar som går på alternativa bränslen

Indikator TEMA.3.1.1

Andel bilar som går på alternativa bränslen av nyregistrerade personbilar i Västerås

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 6 %2017

Andel sålda miljöbilar

Indikator TEMA.3.1.2

Andel miljöbilar bland nyregistrerade personbilar i Västerås

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet: 15 %2018

Bussar med förnyelsebara drivmedel

Indikator TEMA.3.1.3

Andel stadsbussar inom kollektivtrafiken i Västerås som drivs med förnyelsebara drivmedel

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 100 %2017

Miljöbilar i trafik

Indikator TEMA.3.1.4

Andel miljöbilar av samtliga personbilar i trafik

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 4,0 %2018