Andel sålda bilar som går på alternativa bränslen

Statistiken visar hur stor andel av de personbilar som nyregistrerats i Västerås under året som går på alternativa bränslen. Alternativa bränslen är biogas, naturgas, el (både rena elbilar och laddhybrider) och etanol. Elhybridbilar räknas inte in.

Övriga miljöbilar som drivs med fossila bränslen inkluderas i nyckeltalet "Andel sålda miljöbilar".

Andel bilar som går på alternativa bränslen av nyregistrerade personbilar i Västerås

Datakälla: Trafa, "Fordon i län och kommuner" RSK4

Kommentar

Ökningen hänger ihop med styrmedel, ökad tillgång till tankställen för alternativa bränslen samt en ökad medvetenhet om framtida höga bränslepriser.

De senaste åren har andelen nyregistrerade personbilar som går på alternativa bränslen sjunkit. Den minskningen förklaras till största delen av en minskad andel sålda bilar som drivs av etanol. Däremot ses en liten ökning av antalet fordon som drivs med el.