Miljöbilar i trafik

Miljöbilar definieras enligt en modell som beräknar bilens koldioxidutsläpp i förhållande till dess storlek. Definitionen gjordes om 1 januari 2013 och i den här redovisningen räknas de miljöbilar med som klassades som miljöbilar enligt gällande miljöbilsdefinition när de registrerades.

Statistiken visar hur stor andel som är miljöbilar av samtliga personbilar i trafik registrerade i Västerås.

Andel miljöbilar av samtliga personbilar i trafik

Datakälla: Trafikanalys, "Fordon i län och kommuner" RSK3

Kommentar

Andelen miljöbilar ökar, men är fortfarande relativt låg.

Definitionen av vad som räknas som en miljöbil gjordes om 1 januari 2013 och här redovisas de bilar som registrerades som miljöbilar enligt den definition som gällde det år de registrerades. Därför räknas från och med år 2017 enbart de bilar som uppfyller miljöbilsdefinitionen2013 in i statistiken.