Trafikmätningar

Cykeltrafiken ska öka.

Cykelbarometern vid Pilgatan (Röda Torget) räknar cyklister året runt, dygnet runt. Barometerns mätresultat används för att följa cyklingens utveckling. Målet är att cyklingen ska öka med 16 % fram till 2017 och 21 % till år 2019 jämfört med 2011.

Genom cykelbarometern får vi veta att juni månad är den cykeltätaste månaden. Mätresultaten från barometern kan också användas för att kalibrera cykelräkningar som görs på andra platser i staden.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå

Indikatorer

Antal cyklister

Indikator TEMA.3.4.1

Antal cyklister som passerar cykelbarometern vid Röda torget under ett dygn.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 2124 cyklister2017
Kontakt