Trafikmätningar

Cykeltrafiken ska öka.

Cykelbarometern vid Pilgatan (Röda Torget) räknar cyklister året runt, dygnet runt. Barometerns mätresultat används för att följa cyklingens utveckling. Målet är att cyklingen ska öka med 16 % fram till 2017 och 21 % till år 2019 jämfört med 2011.

Genom cykelbarometern får vi veta att juni månad är den cykeltätaste månaden. Mätresultaten från barometern kan också användas för att kalibrera cykelräkningar som görs på andra platser i staden.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå

Cyklingen har legat på en jämn nivå under ca tio års tid, utifrån de manuella mätningar som görs på tolv punkter varje höst. Dock är dessa mätningar inte tillförlitliga som underlag för uppföljning av målet eftersom resultaten från år till år varierar kraftigt utifrån temperatur och väder den aktuella dagen. Därför mäts ökningen till 2017 respektive 2019 med år 2011 som basår, eftersom det för den perioden finns statistik från cykelbarometern på Pilgatan.

Ökningen från 2010 till 2013 är 3,1 %, det vill säga en ökning har skett men inte så stor ökning som det tidigare målet siktade på. Att mäta antalet cyklister vid en punkt har svagheten i att om cyklisterna får andra cykelvägar, till exempel utefter Mälaren från de östra delarna av staden in mot centralstationen och city, så minskar andelen som väljer att cykla förbi barometern. Dock ger den en fingervisning om utvecklingen. För 2014 finns ingen mätning på grund av tekniska problem. En ny barometer på Pilgatan mäter från och med 1 januari 2015 antalet cyklister och gångtrafikanter som passerar.

Västerås stad fortsätter att arbeta med cykling och de åtgärder som finns i den handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik om antogs i mars 2015.

Kontakt