Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Vatten

MÅL: Trygga vattenförsörjning på kort och lång sikt, samt nå miljökvalitetsnormerna.

Vikten av tillgången till rent vatten att dricka, bada i och få naturupplevelser av går inte att nog betona. Det är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Samtidigt är det många som påverkar vattnet på olika sätt, inte minst i och med att vi blir fler och fler i regionen.

Västerås stads vattenplan, beslutad i kommunfullmäktiga 2012-10-04, syftar till att konkretisera vilka åtgärder förvaltningar och bolag inom staden behöver göra för att säkra vattenresurserna i Västerås. Det övergripande målet för planen är nå miljökvalitetsnormen ”god status” (mer om vad det innebär kan du läsa på www.vattenmyndigheterna.se). Miljökvalitetsnormerna ska vara uppfyllda 2021 eller 2027 (vissa av målen har fått en tidsfrist till 2027).

För att nå god status behöver vi framför allt minska mängden näringsämnen och andra föroreningar, samt skapa fria vandringsvägar för fisk för att de åter ska kunna nå sina lekområden i vattendragen. Vi behöver även minska risken att vattnet förorenas av miljögifter.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-20
Huvudområde TEMA.6