Samarbete med båtklubbar mm om miljöfrågor

Västerås stad tar initiativ till samarbete med båtklubbar och fritidsbåtshamnar angående anläggande av latrintömningsstationer och båtbottentvättar samt informationsinsatser och andra åtgärder för en större miljöhänsyn.

Resultat

Genomförs kontinuerligt.

Information finns på www.vasteras.se. I avtal mellan båtklubbar och Västerås stad föreskrivs att klubbarna har ansvar att informera om latrintömning och tvätt av båtar.

Mätningar av halter av miljögifter på småbåtar har genomförts 2014.

Informationsinsatser om båtbottenfärger görs inom EU-projekt.

Kontakt