Övergödning

Mängden fosfor som släpps ut i vattendrag och sjöar ska ha minskat med 3,2 ton/år 2021 som ett resultat av åtgärder av Västerås stad.

Övergödningsproblemet är ett av de största miljöproblemen när det gäller vattenkvaliteten i Västerås. Näringen kommer dels naturligt från Mälardalens lerslätter via vattendragen och dels från mänsklig påverkan som avloppsvatten, dagvatten och från jordbruket. Svartån och Sagån, de två största vattendragen i kommunen, transporterar varje år ut åtskilliga ton näringsämnen till Mälaren.

De viktigaste övergödande ämnena är kväve och fosfor. De mäts i Mälaren, Svartån och Sagåns mynning av Mälarens vattenvårdsförbund, Mälarenergi med flera.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Halter av fosfor i Mälaren

Indikator TEMA.6.1.

Halter av totalfosfor i Mälaren

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1964
Senaste värdet: 41,3 µg/l2016

Halter av fosfor vid Svartån

Indikator TEMA.6.1.

Halter av fosfor vid Svartån

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1978
Senaste värdet: 73 µg/l2016

Halter av fosfor vid Sagån

Indikator TEMA.6.1.

Halter av fosfor vid Sagån

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1965
Senaste värdet: 119 µg/l2016

Transport av fosfor till Mälaren

Indikator TEMA.6.1.

Transport av fosfor till Mälaren från Sagån och Svartån

Transport av fosfor från Kungsängsverket till Mälaren

Indikator TEMA.6.1.

Transport av fosfor till Mälaren från Kungsängsverket

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 2,6 ton2017

Sanering av enskilda avlopp

Indikator TEMA.6.1.

Antal godkända enskilda avlopp

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 126 stycken2011
Kontakt