Sanering av enskilda avlopp

De som inte är anslutna till ett reningsverk måste själva rena sitt avloppsvatten enligt miljöbalken. Fortfarande är reningen dock obefintlig eller för dålig hos många enskilda.

Västerås stad jobbar aktivt med att ställa krav på dem som saknar godkända avlopp, men det finns fortfarande många fastighetsägare som saknar tillstånd, och utöver det många enskilda avlopp som har för dålig rening. Genom att ställa krav på att de enskilda avloppen åtgärdas bidrar vi till en bättre vattenkvalitet i Mälaren.

Antal godkända enskilda avlopp

Datakälla: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad

Kommentar

Kurvan speglar tillsynsarbetet av enskilda avlopp, där målsättningen har varit att alla avlopp i Västerås ska vara godkända. Det målet är nu nästan nått. Tillsynen kommer framöver att inriktas på att alla avlopp ska rena enligt gällande krav.

Det innebär att enskilda avlopp som ligger i mer känsliga områden kan få högre krav. Dessutom kan avlopp är godkända, men där godkännandet är äldre än 20 år, också få högre krav.

Kontakt