Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Teckenförklaring

Mål

Målbedömning

Symbolerna visar kommunens bedömning av måluppfyllelse. Bedömningen görs av delmålsansvarig nämnd/styrelse. På delmålsidorna anges motivivering till bedömningen och vem som ansvarar för uppföljningen.

Målet kan uppnås
Målet kan delvis uppnås
Målet blir svårt att uppnå
Bedömning saknas

Sammanställning av målbedömning

Stapeln målbedömning visar en sammanställning av bedömningarna för underliggande mål.

Målbedömning:

Andel mål som uppnås / har uppnåtts
Andel mål som delvis uppnås / uppnåtts
Andel mål som inte är bedömda
Andel mål som inte uppnås / inte har uppnåtts

Indikatorer

Trend

Symbolerna anger om utvecklingen är positiv eller negativ. I beräkningen jämförs indikatorernas utgångsvärde med det senaste mätvärdet. De mätvärden som ger underlag till trendberäkningen redovisas på indikatorsidorna.

Positiv utveckling
Ingen förändring
Negativ utveckling
Data saknas för den aktuella uppföljningsperioden

Sammanställning av trend

Trendstapeln visar hur underliggande indikatorer utvecklas.

Trend:

Andel indikatorer som utvecklas positivt
Andel indikatorer med oförändrad utveckling
Andel indikatorer där data saknas
Andel indikatorer som utvecklas negativt

Åtgärder

Åtgärdsstatus

Symbolerna visar om åtgärderna har genomförts, påbörjats eller om åtgärden är försenad utifrån den redovisade tidsplanen. Åtgärdsstatus rapporteras av huvudansvarig organisation.

Genomförd åtgärd
Påbörjad åtgärd
Ej påbörjad åtgärd
Försenad åtgärd
Avförd åtgärd

Sammanställning av åtgärdsstatus

Stapeln åtgärdsstatus visar hur arbetet går med de underliggande åtgärderna.

Åtgärdsstatus:

Andel genomförda åtgärder
Andel påbörjade åtgärder
Andel ej påbörjade åtgärder
Andel försenade eller avförda åtgärder

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-27
Artikel SE.