Arbete

I det övergripande målområde i Västerås stads strategiska plan som bland annat handlar om att Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv är ett mål att fler västeråsare ska vara i arbete. Den indikator som används för att följa upp detta mål är förvärvsfrekvensen bland kommuninvånarna.

Arbetspendlingen utgör en allt viktigare del för de förvärvsarbetande västeråsarna. De senaste decennierna har andelen av de förvärvsarbetande som pendlar ökat. Det är således inte bara arbetsmarknaden i Västerås kommun som påverkar västeråsarnas förvärvsfrekvens utan även möjligheten och förutsättningarna att arbeta utanför kommunens gränser och därmed pendla till arbetet.

Indikatorer

Förvärvsfrekvens i Västerås

Indikator VP.5.1

Andel förvärvsarbetande (20-64 år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Arbetstillfällen i Västerås

Indikator VP.5.2

Sysselsatta med arbetsplats i Västerås

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Förvärvsarbetande västeråsare

Indikator VP.5.3

Sysselsatta med bostad i Västerås

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Företagare i Västerås

Indikator VP.5.4

Antal företagare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Arbetslöshet

Indikator VP.5.5

Öppen arbetslöshet

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt