Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Arbete

I det övergripande målområde i Västerås stads strategiska plan som bland annat handlar om att Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv är ett mål att fler västeråsare ska vara i arbete. Den indikator som används för att följa upp detta mål är förvärvsfrekvensen bland kommuninvånarna.

Arbetspendlingen utgör en allt viktigare del för de förvärvsarbetande västeråsarna. De senaste decennierna har andelen av de förvärvsarbetande som pendlar ökat. Det är således inte bara arbetsmarknaden i Västerås kommun som påverkar västeråsarnas förvärvsfrekvens utan även möjligheten och förutsättningarna att arbeta utanför kommunens gränser och därmed pendla till arbetet.

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-21
Delmål VP.5