Arbetslöshet

Andelen öppet arbetslösa av befolkningen i åldern 18-64 år uppgick till 4,0 procent år 2018.

Öppen arbetslöshet

Datakälla: Statistiska centralbyrån

Kommentar

Avser öppet arbetslösa 31 oktober respektive år.

Kontakt