Arbetstillfällen i Västerås

I Västerås fanns det drygt 73 000 arbetstillfällen 2017 vilket är en förbättring jämfört med tidigare mätningar. Cirka 14 500 personer pendlade till Västerås från annan kommun för att arbeta 2016. Flest inpendlare kom från de närliggande kommunerna Hallstahammar, Sala och Surahammar. Många västeråsare pendlade också till arbete i annan kommun, totalt cirka 12 500 personer år 2016. De flesta av utpendlarna hade sitt arbete i Stockholm Eskilstuna och Enköping.

Sysselsatta med arbetsplats i Västerås

Mätområde Datum Värde (personer)
Total 2005 61602
Total 2006 62824
Total 2007 64334
Total 2008 64888
Total 2009 63557
Total 2010 65684
Total 2011 67788
Total 2012 69006
Total 2013 70473
Total 2014 70387
Total 2015 71227
Total 2016 71801
Total 2017 73062
Kvinnor 2005 29258
Kvinnor 2006 29961
Kvinnor 2007 30469
Kvinnor 2008 30826
Kvinnor 2009 30440
Kvinnor 2010 31268
Kvinnor 2011 31962
Kvinnor 2012 32558
Kvinnor 2013 33162
Kvinnor 2014 33464
Kvinnor 2015 34144
Kvinnor 2016 34693
Kvinnor 2017 35171
Män 2005 32344
Män 2006 32863
Män 2007 33865
Män 2008 34062
Män 2009 33117
Män 2010 34416
Män 2011 35826
Män 2012 36448
Män 2013 37311
Män 2014 36923
Män 2015 37083
Män 2016 37108
Män 2017 37891
Datakälla: Statistiska Centralbyrån, AMPAK

Kommentar

Västerås stad och Västmanlands läns landsting är de största arbetsgivarna i Västerås. Inom den privata sektorn sysselsätter ABB, Bombardier och ICA flest personer.

Antalet sysselsatta män var 37 891 medan antalet förvärvsarbetande kvinnor var 35 171.

Kontakt