Företagare i Västerås

Antal företagare i Västerås 2017 uppgick till 5189 st. Det är en liten ökning jämfört med föregående år . Av dessa var en majoritet män, 3615 st medan kvinnorna uppgick till 1574.

Antal företagare

Total
Kvinnor
Datakälla: Statistiska centralbyrån, AMPAK.

Kommentar

Med företagare avses både egna företagare (företag som drivs under ett personnummer) och anställda i eget AB (anställda som är fåmansbolagsdelägare i ett aktiebolag). Statistiken avser förvärvsarbetande personer från 16 år och uppåt, boende i Västerås.

Sidan uppdaterad 2017-03-09

Kontakt