Företagare i Västerås

Antal företagare i Västerås 2017 uppgick till 5189 st. Det är en liten ökning jämfört med föregående år . Av dessa var en majoritet män, 3615 st medan kvinnorna uppgick till 1574.

Antal företagare

Mätområde Datum Värde (personer)
Total 2010 4636
Total 2011 5057
Total 2012 5137
Total 2013 5238
Total 2014 5179
Total 2015 5171
Total 2016 5090
Total 2017 5189
Kvinnor 2010 1306
Kvinnor 2011 1484
Kvinnor 2012 1516
Kvinnor 2013 1537
Kvinnor 2014 1539
Kvinnor 2015 1531
Kvinnor 2016 1520
Kvinnor 2017 1574
Män 2010 3330
Män 2011 3573
Män 2012 3621
Män 2013 3701
Män 2014 3640
Män 2015 3640
Män 2016 3570
Män 2017 3615
Datakälla: Statistiska centralbyrån, AMPAK.

Kommentar

Med företagare avses både egna företagare (företag som drivs under ett personnummer) och anställda i eget AB (anställda som är fåmansbolagsdelägare i ett aktiebolag). Statistiken avser förvärvsarbetande personer från 16 år och uppåt, boende i Västerås.

Sidan uppdaterad 2017-03-09

Kontakt