Förvärvsarbetande västeråsare

Antalet förvärvsarbetande kvinnor med bostad i Västerås 2017 var drygt 34 200, vilket är en ökning med drygt 600 personer jämfört med 2016. Antalet förvärvsarbetande män uppgick till drygt 37 300 vilket motsvarar en ökning med cirka 1000 personer jämfört med året innan.

Sysselsatta med bostad i Västerås

Mätområde Datum Värde (personer)
Total 2005 59593
Total 2006 60990
Total 2007 62725
Total 2008 63174
Total 2009 61417
Total 2010 62995
Total 2011 64784
Total 2012 65924
Total 2013 66888
Total 2014 67358
Total 2015 68501
Total 2016 69968
Total 2017 71545
Kvinnor 2005 28183
Kvinnor 2006 28880
Kvinnor 2007 29525
Kvinnor 2008 29802
Kvinnor 2009 29152
Kvinnor 2010 29917
Kvinnor 2011 30555
Kvinnor 2012 31158
Kvinnor 2013 31611
Kvinnor 2014 32047
Kvinnor 2015 32777
Kvinnor 2016 33608
Kvinnor 2017 34233
Män 2005 31410
Män 2006 32110
Män 2007 33200
Män 2008 33372
Män 2009 32265
Män 2010 33078
Män 2011 34229
Män 2012 34766
Män 2013 35277
Män 2014 35311
Män 2015 35724
Män 2016 36360
Män 2017 37312
Datakälla: Statistiska Centralbyrån, RAMS.

Kommentar

Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, till exempel på grund av sjukdom ingår. Bedömningen görs utifrån uppgifter om löneinkomsten.

Från och med årgång 2011 har SCB gjort förändringar i statistiken gällande vilka som räknas som förvärvsarbetande. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp har ökat. SCB har dessutom ändrat den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande från 84 år till 74 år. Från och med årgång 2011 räknas inga personer 75 år eller äldre som förvärvsarbetande.

Kontakt