Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förvärvsfrekvens i Västerås

Andelen förvärvsarbetande bland personer i åldern 20-64 år som bor i Västerås uppgick år 2017 till 80 procent för män och drygt 76 procent för kvinnor. För kvinnorna har förvärvsfrekvensen generellt ökat varje år sedan år 2009. För män gick däremot förvärvsfrekvensen ner något under år 2014, men fortsatte att öka åren därefter. 2017 är den totala siffran (både kvinnor och män) drygt 78 procent.

Andel förvärvsarbetande (20-64 år)

Datakälla: Statistiska centralbyrån
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
79,1 % (2019).
Utgångsvärde:
73,6 % (2009).

Kommentar

Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, till exempel på grund av sjukdom ingår. Bedömningen görs utifrån uppgifter om löneinkomsten.

Från och med år 2011 räknas alla personer över 74 år som ej förvärvsarbetande, och alla egna företagare med inkomst av aktiv näringsverksamhet räknas som förvärvsarbetande.