Förvärvsfrekvens i Västerås

Andelen förvärvsarbetande bland personer i åldern 20-64 år som bor i Västerås uppgick år 2017 till 80 procent för män och drygt 76 procent för kvinnor. För kvinnorna har förvärvsfrekvensen generellt ökat varje år sedan år 2009. För män gick däremot förvärvsfrekvensen ner något under år 2014, men fortsatte att öka åren därefter. 2017 är den totala siffran (både kvinnor och män) drygt 78 procent.

Andel förvärvsarbetande (20-64 år)

Mätområde Datum Värde (%)
Total 2005 73,7
Total 2006 74,8
Total 2007 76,3
Total 2008 76,3
Total 2009 73,6
Total 2010 74,9
Total 2011 75,9
Total 2012 76,2
Total 2013 76,4
Total 2014 76,7
Total 2015 77,5
Total 2016 78,1
Total 2017 78,4
Kvinnor 2005 71,1
Kvinnor 2006 72,2
Kvinnor 2007 73,4
Kvinnor 2008 73,5
Kvinnor 2009 71,3
Kvinnor 2010 72,7
Kvinnor 2011 73,5
Kvinnor 2012 73,8
Kvinnor 2013 73,9
Kvinnor 2014 74,7
Kvinnor 2015 75,9
Kvinnor 2016 76,6
Kvinnor 2017 76,8
Män 2005 76,2
Män 2006 77,3
Män 2007 79,0
Män 2008 78,9
Män 2009 75,8
Män 2010 77,0
Män 2011 78,3
Män 2012 78,5
Män 2013 78,9
Män 2014 78,7
Män 2015 79,0
Män 2016 79,5
Män 2017 80,0
Datakälla: Statistiska centralbyrån

Kommentar

Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, till exempel på grund av sjukdom ingår. Bedömningen görs utifrån uppgifter om löneinkomsten.

Från och med år 2011 räknas alla personer över 74 år som ej förvärvsarbetande, och alla egna företagare med inkomst av aktiv näringsverksamhet räknas som förvärvsarbetande.

Kontakt