Bostadsförhållanden

Utbudet och tillgången på bostäder är en viktig aspekt för dels människors trivsel men också, i ett större perspektiv, möjligheten för en kommun att växa. I en expansiv stad behöver det tillföras bostäder i en takt som överensstämmer med befolkningstillväxten.

Indikatorer

Bostadslägenheter

Indikator VP.8.1

Läs mer

Hitta mer statistik

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt