Valdeltagande

Vid det senaste allmänna valet 2018 deltog 84,0 procent av de röstberättigade. Sedan år 2002, då valdeltagandet uppvisade sin lägsta notering någonsin, har andelen ökat något vid de efterföljande fyra valen.

Andel som röstat i valet till kommunfullmäktige

Datakälla: Valmyndigheten