Demografi

De demografiska förutsättningarna är centrala för stora delar av den kommunala verksamheten. Det kan gälla såväl underlag för planering av förskolor och skolor som att ha känndom om hur olika åldersgruppers storlek varierar över tid.

Indikatorer

Folkmängd

Indikator VP.7.1

Folkmängd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Folkmängd efter ålder

Indikator VP.7.2

Folkmängd efter ålder

Utländsk bakgrund

Indikator VP.7.3

Andel av befolkningen som har utländsk bakgrund

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt