Folkmängd efter ålder

2018 fanns det drygt 29 000 barn och ungdomar upp till och med 15 år i staden, medan personer från 65 år och äldre motsvarar drygt 29 500 personer. Antalet personer i det man vanligen kallar arbetsför ålder, 20-64 år, uppgår till drygt 86 700 personer.

Folkmängd efter ålder

Mätområde Datum Värde (personer)
25-44 år 2013 36866
25-44 år 2014 37253
25-44 år 2015 37673
25-44 år 2016 38399
25-44 år 2017 39393
25-44 år 2018 40261
Datakälla: Statistiska Centralbyrån
Kontakt