Folkmängd

Sedan 2017 har befolkningen i Västerås ökat med nästan 2000 personer. Att befolkningen i Västerås ökar beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna men den främsta anledningen är att fler människor flyttar till Västerås än härifrån.

2017 passerade Västerås 150 000 i invånarantal och siffran för 2018 är 152 078 personer. Drygt 75 700 av dem är män och drygt 76 300 är kvinnor.

Folkmängd

Mätområde Datum Värde (personer)
Kvinnor 2009 68482
Kvinnor 2010 69064
Kvinnor 2011 69813
Kvinnor 2012 70656
Kvinnor 2013 71426
Kvinnor 2014 72115
Kvinnor 2015 72786
Kvinnor 2016 73758
Kvinnor 2017 74934
Kvinnor 2018 75770
Datakälla: Statistiska Centralbyrån
Kontakt