Folkmängd

Sedan 2017 har befolkningen i Västerås ökat med nästan 2000 personer. Att befolkningen i Västerås ökar beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna men den främsta anledningen är att fler människor flyttar till Västerås än härifrån.

2017 passerade Västerås 150 000 i invånarantal och siffran för 2018 är 152 078 personer. Drygt 75 700 av dem är män och drygt 76 300 är kvinnor.

Folkmängd

Mätområde Datum Värde (personer)
Män 2009 67454
Män 2010 68143
Män 2011 68896
Män 2012 69843
Män 2013 70705
Män 2014 71587
Män 2015 72432
Män 2016 73662
Män 2017 75200
Män 2018 76308
Datakälla: Statistiska Centralbyrån
Kontakt