Folkmängd

Sedan 2017 har befolkningen i Västerås ökat med nästan 2000 personer. Att befolkningen i Västerås ökar beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna men den främsta anledningen är att fler människor flyttar till Västerås än härifrån.

2017 passerade Västerås 150 000 i invånarantal och siffran för 2018 är 152 078 personer. Drygt 75 700 av dem är män och drygt 76 300 är kvinnor.

Folkmängd

Kön Senaste värdet (personer) Datum
Total 152078 2018
Män 76308 2018
Kvinnor 75770 2018
Datakälla: Statistiska Centralbyrån
Kontakt