Folkmängd

Sedan 2017 har befolkningen i Västerås ökat med nästan 2000 personer. Att befolkningen i Västerås ökar beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna men den främsta anledningen är att fler människor flyttar till Västerås än härifrån.

2017 passerade Västerås 150 000 i invånarantal och siffran för 2018 är 152 078 personer. Drygt 75 700 av dem är män och drygt 76 300 är kvinnor.

Folkmängd

Mätområde Datum Värde (personer)
Total 2009 135936
Total 2010 137207
Total 2011 138709
Total 2012 140499
Total 2013 142131
Total 2014 143702
Total 2015 145218
Total 2016 147420
Total 2017 150134
Total 2018 152078
Kvinnor 2009 68482
Kvinnor 2010 69064
Kvinnor 2011 69813
Kvinnor 2012 70656
Kvinnor 2013 71426
Kvinnor 2014 72115
Kvinnor 2015 72786
Kvinnor 2016 73758
Kvinnor 2017 74934
Kvinnor 2018 75770
Män 2009 67454
Män 2010 68143
Män 2011 68896
Män 2012 69843
Män 2013 70705
Män 2014 71587
Män 2015 72432
Män 2016 73662
Män 2017 75200
Män 2018 76308
Datakälla: Statistiska Centralbyrån
Kontakt