Ekonomi

Hushållens ekonomiska situation påverkar i hög grad deras hälsa och välbefinnande. På en övergripande nivå återspeglar inkomstnivåerna förvärvsfrekvenser och arbetsmarknadens struktur, men det handlar också om att personer med låg inkomststandard och långvarigt försörjningsstöd kan få andra psykosociala problem.

Indikatorer

Disponibel inkomst för familjer

Indikator VP.4.1

Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Låg inkomststandard

Indikator VP.4.2

Andel familjer som lever under nivån för lägsta rimliga standard

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Ekonomisk utsatthet

Indikator VP.4.3

Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Familjer med försörjningsstöd

Indikator VP.4.4

Andel familjer som mottagit försörjningsstöd under året

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Hitta mer statistik

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt