Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Disponibel inkomst för familjer

Olika hushållstypers disponibla medelinkomster varierar stort. De som är gifta eller samboende i åldrarna 20-64 år har den högsta medelinkomsten. Av de som är gifta eller samboende har i sin tur de med barn en högre medelinkomst än de utan barn.
Ensamstående i pensionåldern 65 år och äldre har lägst medelinkomst.

Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet

Rad-id Datum Värde (tkr)

0

2012

216,7

1

2013

220,7

2

2014

226,8

3

2015

233,9

4

2016

239,4

5

2017

244,3

Datakälla: Statistiska Centralbyrån

Kommentar

Disponibel inkomst omfattar alla de samlade inkomsterna i ett hushåll inklusive bidrag och med skatter och andra negativa transfereringar fråndragna.

Vid disponibel inkomst per konsumtionsenhet tar man hänsyn till hushållets sammansättning där hushållets medlemmar får olika konsumtionsvikter. Hushållets disponibla inkomst divideras sedan med hushållets sammanlagda konsumtionsvikter.

SCB har från år 2012 ett nyare hushållsbegrepp med underlag från lägenhetsregistret. Detta innebär att data från tidigare år ej är jämförbara med data för de tre år som visas här.