Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Familjer med försörjningsstöd

Avser samtliga familjer som mottagit försörjningsstöd någon gång under året, oavsett stödets storlek eller omfattning. För 2017 var andelen 5 procent.

Andel familjer som mottagit försörjningsstöd under året

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012.
Senaste värdet:
5 % (2017).
Utgångsvärde:
5,4 % (2012).

Kommentar

Från och med år 2012 ingår inte längre Introduktionsersättning i statistiken. Tidsserie kan därför inte presenteras.

SCB har från år 2012 ett nyare hushållsbegrepp med underlag från lägenhetsregistret. Detta innebär att data från tidigare år ej är jämförbara med data för år 2012 och framåt. Tiderserien ovan är reviderad efter den nya definitionen.