Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Folkhälsa

I Västerås stads Folkhälsoprogram beskrivs hälsa som en upplevelse av välbefinnande och förmåga till handling. Fyra övergripande mål för folkhälsan i Västerås presenteras i programmet:

  1. Olikheterna i hälsa ska utjämnas med avseende på livsvillkor och levnadsvanor.
  2. Delaktighet, trygghet och ett aktivt liv är förutsättningar för hälsa. Dessa aspekter ska utgöra grunden för det hälsofrämjande arbetet.
  3. Kulturella, andliga och sociala värden utgör en källa till hälsa och ska tas tillvara som en resurs.
  4. Vi ska satsa på fysisk aktivitet, rörelse och motion i vardagen.
Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-17
Delmål VP.1